Klant aan het woord: KWbN

Roel de Krijger – KWbN

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) staat voor wandelen in Nederland in al zijn verschijningsvormen. Roel de Krijger, Manager Ledenservice bij KWbN, vertelt: “Bij ons zijn bijna 1.050 lokale wandelaanbieders aangesloten. Dat zijn verenigingen, stichtingen en bedrijven die jaarlijks één of meerdere wandeltochten en/of Avond4daagsen organiseren. Wij ondersteunen onze organisaties met onder meer advies, beleid, opleidingen, bijeenkomsten en communicatie- en promotiematerialen.”

Niet elke bestuurder van een wandelorganisatie is in staat om een professioneel Calamiteitenplan te maken. Toch is dat vanuit de Arbowet noodzakelijk. Ook steeds meer gemeenten vragen organisatoren van festiviteiten en evenementen om een plan in te dienen. Hoe is de organiserende vereniging ingericht? Welke functionarissen zijn bij het wandelevenement betrokken? Zijn routes eenduidig vastgelegd? Heeft iedere bij het wandelevenement betrokken vrijwilliger hetzelfde draaiboek? Wat kan er allemaal fout gaan? En in geval van een calamiteit: wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke vrijwilliger is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen? Een heleboel vragen, waar veel leden van verschillende sportbonden mee worstelen.

Roel: “Toch is het heel belangrijk dat onze ledenorganisaties dit goed regelen. Het niet hebben van een goed en eenduidig calamiteitenplan zet de toekomst van de activiteiten onder druk vanuit vergunningsverleners. Maar de organiserende verenigingen hebben zelf ook de behoefte om zaken strak vast te leggen. Het is namelijk handig om alle locaties en tijdstippen voor iedereen inzichtelijk te hebben.”

Synanta maakte voor KWBN een kennisbank voor het realiseren van een calamiteitenplan voor wandelevenementen. KWBN stelt het Online Calamiteitenplan exclusief voor de bij haar aangesloten organisaties ter beschikking. Dit systeem helpt wandelorganisaties om binnen maximaal 2 uur een op maat gemaakt calamiteitenplan voor het eigen wandelevenement samen te stellen. In het eerste jaar waren er bijna 270 registraties voor het Online Calamiteitenplan. Roel zegt hierover: “Onze leden beantwoorden online een vragenlijst gericht op hun eigen wandelevenement. Dit resulteert in een professioneel calamiteitenplan op maat, dat direct online is te bekijken. Daarnaast kun je het calamiteitenplan downloaden en/of printen. En uiteraard meesturen voor de vergunningsaanvraag.”


Meer informatie op KWBN.nl


Referentieoverzicht

Meer om te lezen:

Synanta Nieuwsbrief

Pagina

© 2022 Synanta. All rights reserved.

Aangesloten bij