Vernieuwing Online Calamiteitenplan

Vernieuwing en uitbreiding Online Calamiteitenplan

Al sinds enige jaren werken Synanta en Koninklijke Wandelbond Nederland samen rondom het Online Calamiteitenplan. Sinds de start is het Online Calamiteitenplan al voor ruim 500 wandeltochten en -evenementen gebruikt. KWbN en Synanta willen in 2022 samen met de gebruikers het Online Calamiteitenplan verder verbeteren en uitbreiden.

Het Online Calamiteitenplan is belangrijk voor de veiligheid van wandeltochten en deelnemers. Het helpt de organisator om alle risico’s en te nemen maatregelen rondom een te organiseren wandeltocht gedetailleerd in kaart te brengen. Ook staat Online Calimiteitenplan organisatoren bij om een tocht veilig en verantwoord te organiseren en te voldoen aan alle eisen bij vergunningsprocedures.

Alle gebruikers ontvangen de komende tijd een enquête en aan de hand van de uitkomsten organiseren wordt in januari 2022 een brainstormsessie georganiseerd. Begin maart 2022 testen we met een aantal gebruikers het resultaat: de vernieuwde en verbeterde versie. De planning is dat de definitieve nieuwe versie in april beschikbaar komt voor alle gebruikers.

Meer om te lezen:

Synanta Nieuwsbrief

Pagina

© 2022 Synanta. All rights reserved.

Aangesloten bij