Title oktober 2022

Klant aan het woord: Intos Gennep

INTOS is hét arbeid ontwikkelbedrijf van de regio Noord-Limburg en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gennep en de gemeente Mook & Middelaar.

INTOS zet zich in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, in het reguliere arbeidsproces moeilijk aan de slag komen. INTOS leidt al hun mensen intern op en bieden net die opstap welke nodig is om weer in het arbeidsritme te komen en aan de slag te kunnen in een passende werkomgeving.

Bij INTOS zijn ongeveer 400 mensen werkzaam. Dit kan een intern beschutte werkplek zijn, maar ook in de vorm van werken op locatie (WOL) of een individuele detachering.

Gert-Jan Verdijk
QA officer

Van GMP tot milieu en van RI&E tot kwaliteit, wij beheersen verschillende onderwerpen en certificeringen met Cross Approach van Synanta. Deze compliance software helpt ons overzicht te bewaren en zorgt ervoor dat alle medewerkers bij de voor hen bestemde informatie kunnen komen.

Door notificaties en revisiebeheer zorgen wij ervoor dat wij blijven voldoen aan de eisen. Ook onze interne processen en instructies geven alle betrokkenen een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren. Met de flowchart maker kunnen we in een oogopslag onze processen weergeven.

Controles en audits leveren minder stress op doordat alle informatie centraal is vastgelegd waarbij externen gemakkelijk toegang kunnen krijgen. Synanta ondersteunt ons regelmatig bij het gebruik van de software en wij raden Synanta dan ook graag aan.

Lancering RIEvision: RI&E en Arbomanagement

13-10-2022

Arbomanagementsysteem
In de RIEvision aanpak staat inzicht in alle Arbotaken centraal (wat moet er gebeuren, door wie en wanneer). Deze afspraken, aangevuld met afspraken rondom risico beperkende maatregelen vormen de basis van het Arbomanagementsysteem. De inhoud van het Arbomanagementsysteem vormt tevens het “bewijs” dat aan alle Arbovoorwaarden (vereisten uit de systeemtoets) is voldaan.

RIEvision zorgt ervoor dat je eenvoudig aan de RI&E systeem verplichting kunt voldoen, dat je
documenten te allen tijde op orde zijn. Medewerkers en (externe) Arbokerndeskundigen hebben online toegang tot alle Arbo informatie (naslagwerk) en direct toegang tot actuele versies van de documenten. Ook biedt het systeem de mogelijkheid om eigen documenten, afspraken en meldingen toe te voegen.

Daarnaast geeft het systeem middels een dashboard snel inzicht in openstaande taken en de voortgang daarvan. Taken niet tijdig uitgevoerd? RIEvision zorgt voor e mail notificaties als reminder. Werkprocessen als basis voor de risicobeoordeling.

Met RIEvision worden te hoge risico’s door aanvullende risico beperkende maatregelen teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De effectiviteit kan daarna eenvoudig worden bewaakt en indien noodzakelijk kan de risico beperkende maatregel worden bijgesteld. Uniek is dat de maatregelen automatisch aan het betreffende Arbothema worden toegevoegd, waardoor deze informatie direct zichtbaar is voor de verantwoordelijke en voor iedereen die een nieuwe (deel)RI&E uitvoert.

Meer achtergrond informatie? Lees de FAQ

Nu beschikbaar: Cross Approach 1013-10-2022

Vanaf nu is Dymara® beschikbaar voor alle Cross Approach gebruikers. Dymara is onze dynamische risicoanalyse module (Dynamische Multi Aspecten Risico Analyse).

Deze module is geïntegreerd in Cross Approach en zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande gebruikers gemakkelijk risicoanalyses kunnen uitvoeren. Impact en risico’s worden vastgesteld voor bedrijfsprocessen te combineren met verschillende risico onderwerpen.

Vervolgens worden te hoge risico’s door maatregelen teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De effectiviteit kan daarna eenvoudig worden bewaakt en indien noodzakelijk kan maatregel worden bijgesteld.

Uniek is dat de maatregelen automatisch aan het betreffende document binnen Cross Approach worden toegevoegd, waardoor deze informatie direct zichtbaar is voor de verantwoordelijke en voor iedereen die een nieuwe risicoanalyse uitvoert.