RIEvision voor Arbodiensten

Om u in staat te stellen om uw RI&E werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren hebben wij een nieuw RI&E concept bedacht: RIEvision.
 

Binnen 30 minuten is via de software een volledig basis Arbomanagementsysteem te realiseren​. Inclusief taken en verantwoordelijkheden, Arbo naslag, controlepunten en arbeidsrisico’s.
Werkprocessen staan centraal. De risico impact wordt bepaald en gevaarlijke situaties van de medewerkers worden vastgelegd. Vervolgens worden deze geanalyseerd en indien nodig worden de risico’s gereduceerd met risico beperkende maatregelen. Dit vormt automatisch het Plan van Aanpak.
Indien u als Arbodienst meerdere organisatie ondersteunt bij Arbozorg en/of aansturing en toetsing van de RI&E, dan kan het een overweging zijn om over een eigen kennisbank variant of branche specifieke kennisbank te beschikken.
RIEvision is een volwaardig managementsysteem. Log in om de voortgang van actiepunten en maatregelen te bekijken, meldingen en afwijkingen in te dienen en taken af te vinken. Start eenvoudig een nieuwe RI&E of TRA of pak de draad van een eerdere analyse weer op.
Vanaf 1 juli 2022 bestaat de RI&E uit een systeemtoets en één of meer scopetoetsen en dat heeft grote invloed op het RI&E toetsingsproces. Zo is vastgelegd welke Arbokerndeskundige bevoegd is voor het beoordelen van specifieke deelrisico’s, en is in 15 eisen vastgelegd wat u (inhoudelijk) extra moet controleren om aan te geven dat het RI&E proces zorgvuldig is doorlopen.
Deze eisen gaan beduidend verder dan het controleren van ingevulde vragenlijstenlijsten of mondeling gegeven antwoorden, kortom u krijgt behoefte aan onderliggend “schriftelijk bewijs” om zo te kunnen voldoen aan de eis:  Is het Arbobeleid beschreven en operationeel?

Hoe werkt het?

  • RIEvision voor de systeemtoets is een basis Arbomanagementsysteem.
  • Risico Impact Matrix wordt, onder leiding van de preventiemedewerker, ingevuld door betrokken medewerkers.
  • In de risico matrix wordt per deelrisico aangegeven welke gevaren men in de dagelijkse werkzaamheden tegenkomt.
  • Vervolgens worden bestaande risico beperkende maatregelen geëvalueerd en indien deze onvoldoende bescherming bieden (risicoscore) worden er aanvullende risico beperkende maatregelen toegevoegd. Deze vormen de basis voor het plan van aanpak.

Wat RIEvision uniek maakt

Starten vanuit kennisbank

Dynamische scopetoets(en)

Synanta Arbokennisbank of uw eigen variant?

Indien u als Arbodienst meerdere organisatie ondersteunt bij Arbozorg en/of aansturing en toetsing van de RI&E, dan kan het een overweging zijn om over een eigen kennisbank variant te beschikken.

Wat krijgt de gebruiker?

Arbomanagementsysteem

Dynamische RI&E

Synanta Nieuwsbrief

Arbodeskundige, weet jij zeker dat jouw RI&E proces op orde is?

Kom erachter met onze Gratis RI&E risico evaluatie en weet zeker dat jouw processen 100% op orde zijn!