Synanta biedt alternatief voor klassieke RI&E

Een RI&E wordt veelal uitgevoerd door het gebruik van vragenlijsten, aangevuld met vragen van een Arbokerndeskundige tijdens de rondgang.

Voor kleine organisaties (<25 personen) kan een branche RI&E (RIE.NL) een goed alternatief zijn om tot een RI&E te komen, maar voor grotere organisaties is die oplossing onvoldoende en dient er altijd een Arbokerndeskundige betrokken te worden om de RI&E en het plan van aanpak te toetsen.

Echter, uit diverse onderzoeken van SZW blijkt het resultaat dat tot op heden bereikt wordt met RI&E instrumenten gebaseerd op vragenlijsten zwaar onder de maat te presteren. Nieuwe wetsaanpassingen en inzichten vragen om meer (aantoonbare) participatie van de preventiemedewerker en werknemers betrokken bij de processen. 

Bedrijfsprocessen zijn dynamisch, maar ook personeel- en kennisverloop maken het wenselijk dat de arbeidsrisico’s op een betere manier in kaart worden gebracht, en dat genomen maatregelen traceerbaar zijn naar de bron waarvoor zij worden ingezet. Ook dient een Arbokerndeskundige aan te geven dat genomen maatregelen effectief zijn.

Webinar 'RI&E zonder vragenlijsten'

Synanta biedt een andere aanpak, gebaseerd op:

  • Aantoonbare invulling van alle relevante Arbo voorwaarden
  • Proces specifieke risico benadering

Tijdens de week van de RI&E worden er twee webinars gegeven door Synanta:

Sessie 1: ‘Hoe doe ik een RI&E zonder vragenlijsten?’
Sessie 2: ‘De rol van de preventiemedewerker als centrale spil voor de RI&E’