Title augustus 2021

Nu beschikbaar Cross Approach 8.0: Controlepunten


Download Blog (PDF)

Cross Approach® 8.0 beschikbaar: Controlepunten

30-08-2021

Vanaf nu is het maken van (lijsten met) controlepunten beschikbaar in Cross Approach®. Maak eenvoudig een lijstje met punten die door een collega afgevinkt kunnen worden. Bij elk document binnen Cross Approach is het mogelijk om één of meerdere controlepunten toe te voegen.

Al reeds controlepunten (checklijsten) uitgewerkt? Met de handige import tool kunnen volledige lijsten met controlepunten worden geïmporteerd in Cross Approach. Vanaf dat moment kunnen de controlepunten gemakkelijk online worden bijgewerkt of aangevuld.

Een typefout gemaakt of toch nog even de antwoordmogelijkheid veranderen? Selecteer het controlepunt en maak direct online een wijziging. Pas ook simpel de volgorde aan door het controlepunt te slepen naar de gewenste positie.

Wanneer u klaar bent met het maken van de controlepunten, kunnen de lezers van de documenten zelf kiezen of zij de controlepuntenlijst (digitaal) invullen in Word of PDF. Ook als schrijver van het document en van de controlepunten kunt u uiteraard een export maken en deze verstrekken aan collega’s.

Klant aan het woord: Rotra

Edith Volman – Rotra

Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf Rotra is een gerenommeerde One Stop Logistics Shop. Rotra staat als logistiek partner voor ruime expertise, efficiency en pro-activiteit. Ze verzorgen de complete supply chain volgens het 4PL concept als ketenregisseur van A tot Z.

Edith Volman, Kwaliteitscoördinator bij Rotra

Cross Approach® maakt het heel eenvoudig om ons kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te onderhouden. De structuur van beleid, procedures en instructies zorgt ervoor dat er overzicht bewaard wordt binnen het systeem. Met verschillende lezersgroepen, kunnen medewerkers van verschillende locaties en afdelingen precies toegang krijgen tot de documenten die zij moeten kunnen inzien.

Wij denken met Cross Approach® mee en zij denken met ons als gebruiker mee. Hierdoor wordt er continu gericht gewerkt aan de software om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren


Referentieoverzicht

Klant aan het woord: KWbN

Roel de Krijger – KWbN

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) staat voor wandelen in Nederland in al zijn verschijningsvormen. Roel de Krijger, Manager Ledenservice bij KWbN, vertelt: “Bij ons zijn bijna 1.050 lokale wandelaanbieders aangesloten. Dat zijn verenigingen, stichtingen en bedrijven die jaarlijks één of meerdere wandeltochten en/of Avond4daagsen organiseren. Wij ondersteunen onze organisaties met onder meer advies, beleid, opleidingen, bijeenkomsten en communicatie- en promotiematerialen.”

Niet elke bestuurder van een wandelorganisatie is in staat om een professioneel Calamiteitenplan te maken. Toch is dat vanuit de Arbowet noodzakelijk. Ook steeds meer gemeenten vragen organisatoren van festiviteiten en evenementen om een plan in te dienen. Hoe is de organiserende vereniging ingericht? Welke functionarissen zijn bij het wandelevenement betrokken? Zijn routes eenduidig vastgelegd? Heeft iedere bij het wandelevenement betrokken vrijwilliger hetzelfde draaiboek? Wat kan er allemaal fout gaan? En in geval van een calamiteit: wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke vrijwilliger is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen? Een heleboel vragen, waar veel leden van verschillende sportbonden mee worstelen.

Roel: “Toch is het heel belangrijk dat onze ledenorganisaties dit goed regelen. Het niet hebben van een goed en eenduidig calamiteitenplan zet de toekomst van de activiteiten onder druk vanuit vergunningsverleners. Maar de organiserende verenigingen hebben zelf ook de behoefte om zaken strak vast te leggen. Het is namelijk handig om alle locaties en tijdstippen voor iedereen inzichtelijk te hebben.”

Synanta maakte voor KWBN een kennisbank voor het realiseren van een calamiteitenplan voor wandelevenementen. KWBN stelt het Online Calamiteitenplan exclusief voor de bij haar aangesloten organisaties ter beschikking. Dit systeem helpt wandelorganisaties om binnen maximaal 2 uur een op maat gemaakt calamiteitenplan voor het eigen wandelevenement samen te stellen. In het eerste jaar waren er bijna 270 registraties voor het Online Calamiteitenplan. Roel zegt hierover: “Onze leden beantwoorden online een vragenlijst gericht op hun eigen wandelevenement. Dit resulteert in een professioneel calamiteitenplan op maat, dat direct online is te bekijken. Daarnaast kun je het calamiteitenplan downloaden en/of printen. En uiteraard meesturen voor de vergunningsaanvraag.”


Meer informatie op KWBN.nl


Referentieoverzicht

Nieuws: Synanta

Nieuws: Synanta B.V.

Cross Approach® en Easy Compliancy gaan verder als Synanta

Synanta levert SaaS-software die bedrijven helpt om te voldoen aan wetten, regels en interne processen

Apeldoorn, 1 september 2021

De activiteiten van Easy Compliancy en Cross Approach® worden samengevoegd en gaan verder onder de naam Synanta. Synanta zal met haar softwareproducten en diensten aan organisaties in de breedte het gereedschap bieden om te voldoen aan wetten, regels en (interne) processen.

De afgelopen jaren is het aantal gebruikers van Cross Approach® en Easy Compliancy flink gegroeid. Bovendien is met de recente toevoeging van de Controlepunten functionaliteit aan Cross Approach® een belangrijke mijlpaal bereikt, met de toevoeging hiervan wordt door Cross Approach® nu de complete (PDCA) cyclus om te voldoen aan bijvoorbeeld Arbo eisen, preventiemaatregelen, kwaliteitszorg, cybersecurity, ISO danwel ISAE-normen of AVG ondersteund.

Als afronding van een kort maar krachtig strategisch heroriëntatie traject is besloten software en diensten voortaan vanuit één organisatienaam op de markt te brengen. Synanta zal zich richten op het ondersteunen van kwaliteit- Arbo-, milieu-en veiligheidszorgsystemen, calamiteiten-, brandveiligheid- en ontruimingsplannen en de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Stan Hüner, partner bij Synanta, vertelt: “Het samenbrengen van Easy Compliancy en Cross Approach® in Synanta is een logische stap in onze doorontwikkeling. Veel organisaties worstelen nu al met de dynamiek in wet- en regelgeving, maar ook is er steeds minder tijd en capaciteit beschikbaar om alles volledig in eigen beheer uit te voeren. Synanta is erop gericht om bij complexe en tijdrovende zaken daar op een structurele en dynamische wijze in te ondersteunen.

Ook kunnen onze kennisbanken een schaarste in (Arbo)kennis uiterst succesvol aanvullen.” zegt Bert Kerseboom, founder van Synanta en bedenker van Cross Approach®. “In het traject van de afgelopen maanden werd het al snel helder dat de koers voor de toekomst met deze stap echt kan worden ingezet. Een belangrijk element daarin is ook de toevoeging van functionaliteit rondom Controlepunten aan ons product Cross Approach®. Hiermee kunnen klanten niet alleen zorgen dat (interne) processen worden vastgelegd in een handboek, maar dat deze processen direct kunnen worden gevolgd en dat de klanten achteraf ook weten en kunnen aantonen dat acties en taken ook echt zijn gedaan.

Synanta positioneert zich hiermee als dienstverlener voor allerlei soorten organisaties. Adviseurs en consultants kunnen Cross Approach® gebruiken in trajecten met organisaties. Eindgebruikers van de Cross Approach® software zoals kwaliteitsmedewerkers, preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, functionarissen gegevensbescherming, KAM-managers en HR-medewerkers worden met Synanta producten en diensten ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden. Audits en controles worden hiermee een stuk eenvoudiger, want alle documentatie is goed gestructureerd en op één centrale plaats online beschikbaar. En dat scheelt ondernemers veel geld aan consultants, externe adviseurs en systeembouwers.

Synanta richt zich op korte termijn op het toevoegen van branche specifieke kennisbanken o.a. voor de transportsector maar ook het werven van partners in de vorm van adviseurs, bureaus en consultancy-bedrijven die klanten ondersteunen bij compliancy vraagstukken op het gebied van aan wet- en regelgeving, Arbo, milieu, veiligheid, kwaliteit, cybersecurity of risicoprotocollen. Synanta heeft zich sinds kort gevestigd in Apeldoorn. Tot de huidige klantenkring behoren organisaties als BP, Rotra, Douwe Egberts Spain en Saint Gobain/Isover.


Download persbericht (PDF)