Category Archive Nieuws

HLS wordt HS

De ISO-organisatie heeft de gemeenschappelijke “High Level Structure” (HLS), structuur herzien, de nieuwe naam wordt ‘Harmonized Structure’ (HS).
Hoewel er geen grote inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden bij de herziening van HLS naar HS, willen we graag even uitleggen welke voordelen Cross Approach® u kan bieden.

 • Scope van de Management System Standards (MSS)
  Elk document in Cross Approach® bestaat gestandaardiseerde elementen. Wij raden aan voor elk document gebruik te maken van 4 elementen: 1. Doel, 2. Rollen/Taken/verantwoordelijkheden, 3. Takenplanning en 4. Controlepunten.
 • Termen en definities 
  Deze zijn met de zoekfunctie van Cross Approach® overal direct te raadplegen.
 • Behoefte en verwachtingen stakeholders 
  Middels de Dymara® module (Dynamische Multiaspecten Risico Analyse) kunt u per groep van belanghebbenden ingeven welke behoeften en verwachtingen zij hebben en deze “matchen” met de bedrijfsprocessen. De impactmatrix die zo ontstaat geeft direct inzicht welke bedrijfsprocessen onderwerp van gesprek zouden moeten zijn.
 • Verandermanagement (Management of Change)
  Door de impactmatrix als vertrekpunt te nemen, kan van een voorgenomen wijziging snel worden vastgesteld waar een verandering van een bepaalde impact (Positief of negatief) verwacht kan worden. Risico beperkende maatregelen kunnen op die manier aan de nieuwe situatie worden aangepast.
 • Gedocumenteerde informatie
  Het “flowchart element” in Cross Approach® biedt snel inzicht op hoofdlijnen, voor meer detailinformatie zijn nog andere elementen beschikbaar.
 • Verbeteringen
  Indien verbetermaatregelen actief zijn, dan zijn deze in Cross Approach® ook inzichtelijk bij de relevante processtappen en/of brondocumenten.

Lancering RIEvision: RI&E en Arbomanagement

13-10-2022

Arbomanagementsysteem
In de RIEvision aanpak staat inzicht in alle Arbotaken centraal (wat moet er gebeuren, door wie en wanneer). Deze afspraken, aangevuld met afspraken rondom risico beperkende maatregelen vormen de basis van het Arbomanagementsysteem. De inhoud van het Arbomanagementsysteem vormt tevens het “bewijs” dat aan alle Arbovoorwaarden (vereisten uit de systeemtoets) is voldaan.

RIEvision zorgt ervoor dat je eenvoudig aan de RI&E systeem verplichting kunt voldoen, dat je
documenten te allen tijde op orde zijn. Medewerkers en (externe) Arbokerndeskundigen hebben online toegang tot alle Arbo informatie (naslagwerk) en direct toegang tot actuele versies van de documenten. Ook biedt het systeem de mogelijkheid om eigen documenten, afspraken en meldingen toe te voegen.

Daarnaast geeft het systeem middels een dashboard snel inzicht in openstaande taken en de voortgang daarvan. Taken niet tijdig uitgevoerd? RIEvision zorgt voor e mail notificaties als reminder. Werkprocessen als basis voor de risicobeoordeling.

Met RIEvision worden te hoge risico’s door aanvullende risico beperkende maatregelen teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De effectiviteit kan daarna eenvoudig worden bewaakt en indien noodzakelijk kan de risico beperkende maatregel worden bijgesteld. Uniek is dat de maatregelen automatisch aan het betreffende Arbothema worden toegevoegd, waardoor deze informatie direct zichtbaar is voor de verantwoordelijke en voor iedereen die een nieuwe (deel)RI&E uitvoert.

Meer achtergrond informatie? Lees de FAQ

Digital Trust Center (DTC) netwerkbijeenkomst

Het Digital Trust Center (DTC) heeft een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de cyberweerbaarheid van Nederlandse ondernemers. Elk jaar komen deze samenwerkingsverbanden bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. De afgelopen twee jaar kwam het er helaas niet van door de coronamaatregelen. Natuurlijk waren er digitale bijeenkomsten zoals de open inloop, maar dat is toch anders dan fysiek bij elkaar zijn. Gelukkig konden alle gesubsidieerde samenwerkingspartners van het DTC elkaar op dinsdag 12 april weer ontmoeten.

Edwin Schalk en Stan Hüner vertellen over de ambities van Synanta en de overige projectpartners binnen het project ‘MKB Cybersecurity Governance’. Zij ontwikkelen software waarmee wet- en regelgeving en normeringen intuïtief om te zetten zijn in dynamische handboeken. Zo kunnen ze functiegerichte taken toewijzen en controlepunten instellen. Ze willen deze techniek toepasbaar maken voor de cybersecurity. Er komt onder meer een tool die ondernemers helpt om veilige instellingen te bepalen en adequate opvolging en monitoring hierop te waarborgen is.


Klik hier voor het bericht van DTC

Software van Synanta gekozen door RVO

Zojuist is bekend geworden dat de kennisbanktechnologie van Synanta BV door RVO gekozen als één van de instrumenten voor het vergroten van de cyberveiligheid bij (MKB) ondernemers.

Om organisaties te helpen gaat het project met bestaande kennisbanktechnologie van Synanta, de cybersecurity quickscan van Novel-T uitbreiden naar een MKB Cybersecurity Governance Scan. Met deze nieuwe scan wordt het binnen organisaties niet alleen duidelijk waar aandachtspunten liggen, maar ook wie binnen of buiten de organisatie voor welke taak verantwoordelijk is om deze aandachtspunten op te lossen, en wat te doen in geval van een cyberincident.

Studenten van de Saxion Hogeschool gaan inhoudelijk meedenken en de scan uitvoeren bij bedrijven om praktijkervaring op te doen.


Klik hier voor het bericht van RVO

Vernieuwing Online Calamiteitenplan

Vernieuwing en uitbreiding Online Calamiteitenplan

Al sinds enige jaren werken Synanta en Koninklijke Wandelbond Nederland samen rondom het Online Calamiteitenplan. Sinds de start is het Online Calamiteitenplan al voor ruim 500 wandeltochten en -evenementen gebruikt. KWbN en Synanta willen in 2022 samen met de gebruikers het Online Calamiteitenplan verder verbeteren en uitbreiden.

Het Online Calamiteitenplan is belangrijk voor de veiligheid van wandeltochten en deelnemers. Het helpt de organisator om alle risico’s en te nemen maatregelen rondom een te organiseren wandeltocht gedetailleerd in kaart te brengen. Ook staat Online Calimiteitenplan organisatoren bij om een tocht veilig en verantwoord te organiseren en te voldoen aan alle eisen bij vergunningsprocedures.

Alle gebruikers ontvangen de komende tijd een enquête en aan de hand van de uitkomsten organiseren wordt in januari 2022 een brainstormsessie georganiseerd. Begin maart 2022 testen we met een aantal gebruikers het resultaat: de vernieuwde en verbeterde versie. De planning is dat de definitieve nieuwe versie in april beschikbaar komt voor alle gebruikers.

HUB magazine Transport en Logistiek Nederland

“SYNANTA HELPT ORGANISATIES OM VEILIG EN CONFORM ARBO-WETGEVING TE WERKEN”

Overzicht kwijt door complexe wet- en regelgeving?
Door toenemende complexiteit en hoeveelheid van regels rondom ARBO, certifi cering, kwaliteit en veiligheid kunt u snel het overzicht kwijtraken. Om aan de regels te voldoen en alle processen onder controle te krijgen en te houden kunt u wel wat hulpmiddelen gebruiken. En dan ook nog op een manier die snel inzicht geeft en controle of audit eenvoudig maakt.

Preventiemedewerker
De meeste transport en logistieke organisaties hebben een preventiemedewerker die met voldoende kennis en vaardigheden waakt over ARBO, veiligheid en gezondheid. Maar ook voor de preventiemedewerker geldt dat de hoeveelheid en complexiteit van taken toenemen en meer ‘auditable’ gewerkt moet worden.

Cross Approach®Synanta’s softwareproduct ondersteunt naast preventiemedewerkers ook kwaliteitsmedewerkers, veiligheidskundigen, functionarissen gegevensbescherming, KAM-managers en HR-medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Na het beantwoorden van een aantal vragen wordt het handboek voor uw organisatie specifiek aangemaakt, gestructureerd, digitaal opgeslagen en praktisch bruikbaar gemaakt voor alle medewerkers.

STL Tipkaarten
Het startpunt voor het maken van het handboek is de ‘turn-key’ kennisbank met daarin onze Arbo katernen, STL-Arbocatalogus en STL-Tipkaarten. Met taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en controlepunten worden daarna acties met Cross Approach vastgelegd en gemonitord. Zo is uw organisatie steeds ‘in control’ en kan eenvoudig worden vastgesteld dat de organisatie aan wet- en regelgeving voldoet.

Onze gebruikers o.a:
Kuehne Nagel (Rotra) – Beekmans Transport – Saint-Gobain Isover – Lok Installaties – BP Europa – Niebeek Milieumanagement BV – Jacobs Douwe Egberts (Spain) – Intos – Denned – W&L H

Nieuws: Synanta

Nieuws: Synanta B.V.

Cross Approach® en Easy Compliancy gaan verder als Synanta

Synanta levert SaaS-software die bedrijven helpt om te voldoen aan wetten, regels en interne processen

Apeldoorn, 1 september 2021

De activiteiten van Easy Compliancy en Cross Approach® worden samengevoegd en gaan verder onder de naam Synanta. Synanta zal met haar softwareproducten en diensten aan organisaties in de breedte het gereedschap bieden om te voldoen aan wetten, regels en (interne) processen.

De afgelopen jaren is het aantal gebruikers van Cross Approach® en Easy Compliancy flink gegroeid. Bovendien is met de recente toevoeging van de Controlepunten functionaliteit aan Cross Approach® een belangrijke mijlpaal bereikt, met de toevoeging hiervan wordt door Cross Approach® nu de complete (PDCA) cyclus om te voldoen aan bijvoorbeeld Arbo eisen, preventiemaatregelen, kwaliteitszorg, cybersecurity, ISO danwel ISAE-normen of AVG ondersteund.

Als afronding van een kort maar krachtig strategisch heroriëntatie traject is besloten software en diensten voortaan vanuit één organisatienaam op de markt te brengen. Synanta zal zich richten op het ondersteunen van kwaliteit- Arbo-, milieu-en veiligheidszorgsystemen, calamiteiten-, brandveiligheid- en ontruimingsplannen en de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Stan Hüner, partner bij Synanta, vertelt: “Het samenbrengen van Easy Compliancy en Cross Approach® in Synanta is een logische stap in onze doorontwikkeling. Veel organisaties worstelen nu al met de dynamiek in wet- en regelgeving, maar ook is er steeds minder tijd en capaciteit beschikbaar om alles volledig in eigen beheer uit te voeren. Synanta is erop gericht om bij complexe en tijdrovende zaken daar op een structurele en dynamische wijze in te ondersteunen.

Ook kunnen onze kennisbanken een schaarste in (Arbo)kennis uiterst succesvol aanvullen.” zegt Bert Kerseboom, founder van Synanta en bedenker van Cross Approach®. “In het traject van de afgelopen maanden werd het al snel helder dat de koers voor de toekomst met deze stap echt kan worden ingezet. Een belangrijk element daarin is ook de toevoeging van functionaliteit rondom Controlepunten aan ons product Cross Approach®. Hiermee kunnen klanten niet alleen zorgen dat (interne) processen worden vastgelegd in een handboek, maar dat deze processen direct kunnen worden gevolgd en dat de klanten achteraf ook weten en kunnen aantonen dat acties en taken ook echt zijn gedaan.

Synanta positioneert zich hiermee als dienstverlener voor allerlei soorten organisaties. Adviseurs en consultants kunnen Cross Approach® gebruiken in trajecten met organisaties. Eindgebruikers van de Cross Approach® software zoals kwaliteitsmedewerkers, preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, functionarissen gegevensbescherming, KAM-managers en HR-medewerkers worden met Synanta producten en diensten ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden. Audits en controles worden hiermee een stuk eenvoudiger, want alle documentatie is goed gestructureerd en op één centrale plaats online beschikbaar. En dat scheelt ondernemers veel geld aan consultants, externe adviseurs en systeembouwers.

Synanta richt zich op korte termijn op het toevoegen van branche specifieke kennisbanken o.a. voor de transportsector maar ook het werven van partners in de vorm van adviseurs, bureaus en consultancy-bedrijven die klanten ondersteunen bij compliancy vraagstukken op het gebied van aan wet- en regelgeving, Arbo, milieu, veiligheid, kwaliteit, cybersecurity of risicoprotocollen. Synanta heeft zich sinds kort gevestigd in Apeldoorn. Tot de huidige klantenkring behoren organisaties als BP, Rotra, Douwe Egberts Spain en Saint Gobain/Isover.


Download persbericht (PDF)