Nu beschikbaar: Cross Approach 9.0

Nu beschikbaar: Cross Approach 9.0

01-02-2022

Nieuwe feature: Pincode voor snelle anonieme inlog

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat medewerkers gemakkelijk met een beveiligde link en een pincode toegang krijgen tot hun informatie, taken, dashboards etc. Extra tip: van de inloglink kan ook een QR-code worden gemaakt, waardoor met mobiele apparaten de code kan worden gescand en kan worden ingelogd met de ingestelde pincode.

Nieuwe feature: notificatie aflopende documenten

In Cross Approach® versie 9.0 is het mogelijk geworden om een notificatie in te stellen bij documenten met een einddatum. Deze notificatie kan vanaf een dag voor de afloopdatum tot en met een kwartaal voor het aflopen worden ingesteld.

Wanneer er bijvoorbeeld is gekozen voor een notificatie een maand voor het aflopen van het betreffende document dan wordt er een maand voor de einddatum van het document een email gestuurd naar de schrijver(s) van het handboek waar het document onderdeel van is.

Overige aanpassingen en aanvullingen:

Aanpassing documentnaam bij export (print) vanuit Cross Approach. Handboeken en losse documenten krijgen duidelijke bestandsnamen mee. Bestandsnaam is nu gelijk aan de naam van het Handboek of het Document + datum en tijd.

In Takenplanning zijn alle taakregels nu aanklikbaar om de details van het brondocument in te zien waar de taak staat beschreven/ingesteld

In Takenplanning is een ‘hover over tooltip’ toegevoegd die Documentcode en Documentnaam van het brondocument laat zien waar de taak staat beschreven/ingesteld. Laat de cursor op de taak staan en dan verschijnt er een tekstveld

In Takenplanning is een filter op Handboek toegevoegd. Bekijk nu niet alleen per Functie welke taken er klaar staan, maar ook per handboek.

In Functies & Personen is ook een filter op handboek toegevoegd. Selecteer de TVB-regels bij een bepaalde functionaris en stel het filter in op een specifiek handboek om alleen die TVB-regels te laten zien.

Voor Beheerders is het nu mogelijk om een Handboek in zijn geheel te verwijderen. Open via [Beheer] een handboek en klik op de knop verwijderen. Vervolgens komt er een pop-up waar een bevestigingswoord moet worden ingegeven. Daarna kan het Handboek inclusief inhoud worden verwijderd.

Meer om te lezen:

Synanta Nieuwsbrief

© 2022 Synanta. All rights reserved.

Aangesloten bij