Category Archive Referentie

Klant aan het woord: Diamant Groep

De Diamant-groep heeft verschillende bedrijfsonderdelen. Ieder onderdeel draagt op zijn eigen manier bij aan het gezamenlijke doel: iedereen mee laten doen.

Werk en ontwikkeling zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor deze mensen zijn ze er. Samen met deelnemende gemeenten, andere ketenpartners en bedrijven met het hart op de juiste plaats, zorgen ze ervoor dat iedereen mee kan doen.

Jos de Jong
Procescontroller 

Wij bestaan uit verschillende bedrijfsonderdelen en locaties. Met Cross Approach van Synanta beheersen verschillende onderwerpen en certificeringen zoals ISO en VCA voor een aantal van onze bedrijfsonderdelen. Ook gebruiken we de stoffenmodule voor de registratie van de gevaarlijke stoffen aanwezig op onze locaties. De software helpt ons overzicht te bewaren en zorgt ervoor dat alle medewerkers worden voorzien van de juiste informatie.

Door online procedures en instructies vast te leggen, geven we alle medewerkers een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren. Met de ingebouwde flowchart maker geven we een proces in één oogopslag weer. Voor sommige documenten gebruiken wij de revisiebeheer optie. Hiermee houden we aantoonbaar bij wat de verschillende wijzigingen zijn geweest in het document.

Wanneer er audits zijn, geven wij de externe personen tijdelijk toegang tot onze software. Hierdoor kunnen zij op afstand inzien hoe wij bepaalde zaken hebben geregeld en uitgevoerd. Wij zijn al lang klant en gebruiker van Cross Approach en raden dit dan ook zeker aan.  

Klant aan het woord: Intos Gennep

INTOS is hét arbeid ontwikkelbedrijf van de regio Noord-Limburg en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gennep en de gemeente Mook & Middelaar.

INTOS zet zich in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, in het reguliere arbeidsproces moeilijk aan de slag komen. INTOS leidt al hun mensen intern op en bieden net die opstap welke nodig is om weer in het arbeidsritme te komen en aan de slag te kunnen in een passende werkomgeving.

Bij INTOS zijn ongeveer 400 mensen werkzaam. Dit kan een intern beschutte werkplek zijn, maar ook in de vorm van werken op locatie (WOL) of een individuele detachering.

Gert-Jan Verdijk
QA officer

Van GMP tot milieu en van RI&E tot kwaliteit, wij beheersen verschillende onderwerpen en certificeringen met Cross Approach van Synanta. Deze compliance software helpt ons overzicht te bewaren en zorgt ervoor dat alle medewerkers bij de voor hen bestemde informatie kunnen komen.

Door notificaties en revisiebeheer zorgen wij ervoor dat wij blijven voldoen aan de eisen. Ook onze interne processen en instructies geven alle betrokkenen een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren. Met de flowchart maker kunnen we in een oogopslag onze processen weergeven.

Controles en audits leveren minder stress op doordat alle informatie centraal is vastgelegd waarbij externen gemakkelijk toegang kunnen krijgen. Synanta ondersteunt ons regelmatig bij het gebruik van de software en wij raden Synanta dan ook graag aan.

Klant aan het woord: InstantDEG Steigerverhuur

InstantDEG Steigerverhuur werkt met geavanceerde systeemsteigers van gerenommeerde steigerleveranciers zoals Layher.

Bij InstantDEG Steigerverhuur te Amsterdam staat veiligheid van eigen medewerkers en die van steigergebruikers voorop. De aandacht voor veiligheid en kwaliteit wordt onderstreept door het VCA* 2017/6.0 certificaat en het behalen van Trede 2 van de NEN Safety Culture Ladder.

Guy Schaerlaeckens – KAM coördinator

“In 2021 heeft InstantDEG hun plannen om het veiligheidsbewustzijn verder uit te diepen concreet gemaakt en hebben, na uitgebreide audit, het certificaat ontvangen voor SCL Trede 2 op de NEN Veiligheidsladder.

De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen dan ISO 45001 en VCA. Met vaste procedures, die continu worden getoetst, blijft de kwaliteit en veiligheid van InstantDEG steigers gegarandeerd. Deze documentatie en procedures worden beheerst door o.a. de tool Cross Approach® van Synanta.

Naast VCA en SCL beheer ik ook het bedrijfsreglement, AVG, periodieke keuringen en het opleidingenregister met Cross Approach®. Dit zorgt ervoor dat ondanks de verschillende normen en certificeringen er overzicht wordt bewaard. De tool stelt mij en collega’s automatisch op de hoogte van bepaalde taken en acties.

Bij de implementatie van het systeem heeft Synanta mij geholpen onze bestaande informatie over te zetten naar Cross Approach waardoor we een vliegende start hebben kunnen maken. Wij bevelen Cross Approach graag aan door onze prettige samenwerking de afgelopen jaren.”


Referentieoverzicht

Klant aan het woord: BP Nederland

Gert-Jan du Chatenier – BP Europa SE – BP Nederland

BP is een aardoliebedrijf met haar hoofdkantoor gevestigd in Londen. Het behoort tot de ‘Supermajor’-maatschappijen, de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen.

Gert-Jan du Chatenier, HSSE Advisor bij BP Retail Operations NL

Voor ons is het belangrijk dat onze Retail organisatie met al haar tankstations voldoet aan de hoogste standaard. Om die reden hebben wij procedures, processen en instructies rondom (voedsel)veiligheid, kwaliteitsbewaking en milieuaspecten opgenomen in Cross Approach®. Daarmee wordt de uitvoering voor medewerkers op kantoor en op de tankstations eenvoudig en inzichtelijk.

Omdat Cross Approach® volledig digitaal is, kunnen we snel wijzigingen doorvoeren en hebben alle gebruikers de beschikking over de laatste stand van zaken. We voorkomen daarmee veel “fysiek” papierwerk terwijl de toegankelijkheid van de informatie door de geavanceerde zoekfunctie erg laagdrempelig is. Met de nieuwe release kunnen alle gebruikers direct verbeteringsvoorstellen melden en kan ik als systeemeigenaar aangeven hoe hun opmerkingen zijn verwerkt.


Referentieoverzicht

Klant aan het woord: Lok Installaties

Lok installaties is een familiebedrijf dat bijna 100 jaar bestaat. Als totaalinstallateur op het gebied van E en W-installaties verzorgt Lok het ontwerp, de installatie en het onderhoud van duurzame installaties. 

Met meer dan 100 gedreven werknemers groeide Lok uit zijn jasje in Bodegraven en daarom is in februari 2022 een nieuwe vestiging in Amersfoort geopend. Lok is tevens een Erkend Leerbedrijf en begeleidt studenten door hen een fijne en veilige werkplek te bieden met de begeleiding van een leermeester.


Tim de Bruin
KAM/VGM Coördinator

 “Veiligheid en kwaliteit zijn belangrijk voor Lok. Als KAM en VGM-verantwoordelijke houd ik mij bezig met verschillende onderwerpen zoals ISO, VCA en de RI&E, maar ook met BRL-handboeken en registratie van meldingen, klachten ongevallen en arbeidsmiddelen.

Om het overzicht te bewaren en gestructureerd aan het werk te gaan is het van belang om goede tooling daarbij te zoeken. Synanta helpt mij daarbij met hun compliance tool Cross Approach. Naast de modules voor documentbeheer voor onze handboeken, taken en verantwoordelijkheden, maken wij gebruik van de arbeidsmiddelen registratie en van de meldingen module. Onze monteurs kunnen onderweg afwijkingen en klachten indienen die met Cross Approach kunnen worden vastgelegd en opgevolgd.

Onze jarenlange samenwerking met Synanta verloopt heel prettig en wij bevelen Cross Approach en Synanta dan ook graag aan.”


Referentieoverzicht

Klant aan het woord: SNA Europe

Stef Smits – SNA Europe

Gereedschappen bestaan reeds meer dan 2,5 miljoen jaar en sommige zijn in de laatste eeuw nog niet veel veranderd. Er is echter een continue ontwikkeling in de materialen en productieprocessen en dat is waarom we ons focussen op innovatie, ergonomie en prestaties.

Stef Smits, Transport and Logistics Manager bij SNA Europe

Wij gebruiken Cross Approach® voor verschillende afdelingen binnen onze organisatie en voor verschillende thema’s zoals Quality, Security, HR en Inkoop. Door gebruik te maken van verschillende lezersgroepen, kunnen de medewerkers van onze afdelingen snel bij de juiste documenten komen die alleen voor hen van toepassing zijn.

Ik heb ook meerdere collega’s als documentschrijver toegevoegd, zodat zij de documenten kunnen beheren en onderhouden die van toepassing zijn op hun afdeling.


Referentieoverzicht

Klant aan het woord: Rotra

Edith Volman – Rotra

Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf Rotra is een gerenommeerde One Stop Logistics Shop. Rotra staat als logistiek partner voor ruime expertise, efficiency en pro-activiteit. Ze verzorgen de complete supply chain volgens het 4PL concept als ketenregisseur van A tot Z.

Edith Volman, Kwaliteitscoördinator bij Rotra

Cross Approach® maakt het heel eenvoudig om ons kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te onderhouden. De structuur van beleid, procedures en instructies zorgt ervoor dat er overzicht bewaard wordt binnen het systeem. Met verschillende lezersgroepen, kunnen medewerkers van verschillende locaties en afdelingen precies toegang krijgen tot de documenten die zij moeten kunnen inzien.

Wij denken met Cross Approach® mee en zij denken met ons als gebruiker mee. Hierdoor wordt er continu gericht gewerkt aan de software om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren


Referentieoverzicht

Klant aan het woord: KWbN

Roel de Krijger – KWbN

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) staat voor wandelen in Nederland in al zijn verschijningsvormen. Roel de Krijger, Manager Ledenservice bij KWbN, vertelt: “Bij ons zijn bijna 1.050 lokale wandelaanbieders aangesloten. Dat zijn verenigingen, stichtingen en bedrijven die jaarlijks één of meerdere wandeltochten en/of Avond4daagsen organiseren. Wij ondersteunen onze organisaties met onder meer advies, beleid, opleidingen, bijeenkomsten en communicatie- en promotiematerialen.”

Niet elke bestuurder van een wandelorganisatie is in staat om een professioneel Calamiteitenplan te maken. Toch is dat vanuit de Arbowet noodzakelijk. Ook steeds meer gemeenten vragen organisatoren van festiviteiten en evenementen om een plan in te dienen. Hoe is de organiserende vereniging ingericht? Welke functionarissen zijn bij het wandelevenement betrokken? Zijn routes eenduidig vastgelegd? Heeft iedere bij het wandelevenement betrokken vrijwilliger hetzelfde draaiboek? Wat kan er allemaal fout gaan? En in geval van een calamiteit: wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke vrijwilliger is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen? Een heleboel vragen, waar veel leden van verschillende sportbonden mee worstelen.

Roel: “Toch is het heel belangrijk dat onze ledenorganisaties dit goed regelen. Het niet hebben van een goed en eenduidig calamiteitenplan zet de toekomst van de activiteiten onder druk vanuit vergunningsverleners. Maar de organiserende verenigingen hebben zelf ook de behoefte om zaken strak vast te leggen. Het is namelijk handig om alle locaties en tijdstippen voor iedereen inzichtelijk te hebben.”

Synanta maakte voor KWBN een kennisbank voor het realiseren van een calamiteitenplan voor wandelevenementen. KWBN stelt het Online Calamiteitenplan exclusief voor de bij haar aangesloten organisaties ter beschikking. Dit systeem helpt wandelorganisaties om binnen maximaal 2 uur een op maat gemaakt calamiteitenplan voor het eigen wandelevenement samen te stellen. In het eerste jaar waren er bijna 270 registraties voor het Online Calamiteitenplan. Roel zegt hierover: “Onze leden beantwoorden online een vragenlijst gericht op hun eigen wandelevenement. Dit resulteert in een professioneel calamiteitenplan op maat, dat direct online is te bekijken. Daarnaast kun je het calamiteitenplan downloaden en/of printen. En uiteraard meesturen voor de vergunningsaanvraag.”


Meer informatie op KWBN.nl


Referentieoverzicht