HLS wordt HS

De ISO-organisatie heeft de gemeenschappelijke “High Level Structure” (HLS), structuur herzien, de nieuwe naam wordt ‘Harmonized Structure’ (HS).
Hoewel er geen grote inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden bij de herziening van HLS naar HS, willen we graag even uitleggen welke voordelen Cross Approach® u kan bieden.

 • Scope van de Management System Standards (MSS)
  Elk document in Cross Approach® bestaat gestandaardiseerde elementen. Wij raden aan voor elk document gebruik te maken van 4 elementen: 1. Doel, 2. Rollen/Taken/verantwoordelijkheden, 3. Takenplanning en 4. Controlepunten.
 • Termen en definities 
  Deze zijn met de zoekfunctie van Cross Approach® overal direct te raadplegen.
 • Behoefte en verwachtingen stakeholders 
  Middels de Dymara® module (Dynamische Multiaspecten Risico Analyse) kunt u per groep van belanghebbenden ingeven welke behoeften en verwachtingen zij hebben en deze “matchen” met de bedrijfsprocessen. De impactmatrix die zo ontstaat geeft direct inzicht welke bedrijfsprocessen onderwerp van gesprek zouden moeten zijn.
 • Verandermanagement (Management of Change)
  Door de impactmatrix als vertrekpunt te nemen, kan van een voorgenomen wijziging snel worden vastgesteld waar een verandering van een bepaalde impact (Positief of negatief) verwacht kan worden. Risico beperkende maatregelen kunnen op die manier aan de nieuwe situatie worden aangepast.
 • Gedocumenteerde informatie
  Het “flowchart element” in Cross Approach® biedt snel inzicht op hoofdlijnen, voor meer detailinformatie zijn nog andere elementen beschikbaar.
 • Verbeteringen
  Indien verbetermaatregelen actief zijn, dan zijn deze in Cross Approach® ook inzichtelijk bij de relevante processtappen en/of brondocumenten.

Meer om te lezen:

Synanta Nieuwsbrief

Pagina

© 2022 Synanta. All rights reserved.

Aangesloten bij