Category Archive Nieuwe Release

Nieuwe AVG en WBTR tools gelanceerd!

Vier jaar geleden introduceerden KWbN en Synanta het Online Calamiteitenplan. Met dit softwareprogramma kunnen wandelorganisaties voor al hun wandeltochten en Avond4daagsen een calamiteitenplan op maat samenstellen. Dat doen zij door online vragen te beantwoorden die het programma hen voorlegt. Resultaat is een calamiteitenplan dat aan alle actuele wetgeving voldoet, inclusief een overzicht van noodzakelijke acties en wie daarvoor verantwoordelijk is.  

Vergelijkbare tools 

Sinds de lancering is het Online Calamiteitenplan door honderden wandelorganisaties gebruikt. Bovendien zag in april 2022 een verbeterde versie 2.0 het licht.  Op veler verzoek zijn we direct daarna aan de slag gegaan met vergelijkbare tools op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).  

Missie geslaagd, want inmiddels beschikken we over een Online AVG en een Online WBTR. Beide tools zijn gebaseerd op hetzelfde principe als dat van het Online Calamiteitenplan. Door vragen te beantwoorden, brengt een organisatie eenvoudig in kaart: 
– welke wetgeving voor haar eigen situatie van toepassing is;  
– welke acties nodig zijn om aan die wetgeving te voldoen; 
– wie binnen de organisatie voor welke actie verantwoordelijk is.  

Eén omgeving 

Online AVG, Online WBTR en Online Calamiteitenplan zijn in één systeemomgeving (Cross Approach) beschikbaar. Bij KWbN aangesloten wandelorganisaties kunnen daar zonder kosten gebruik van maken. Gebruik van de online tools is onderdeel van hun organisatielidmaatschap.

Nu beschikbaar: Cross Approach 1013-10-2022

Vanaf nu is Dymara® beschikbaar voor alle Cross Approach gebruikers. Dymara is onze dynamische risicoanalyse module (Dynamische Multi Aspecten Risico Analyse).

Deze module is geïntegreerd in Cross Approach en zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande gebruikers gemakkelijk risicoanalyses kunnen uitvoeren. Impact en risico’s worden vastgesteld voor bedrijfsprocessen te combineren met verschillende risico onderwerpen.

Vervolgens worden te hoge risico’s door maatregelen teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De effectiviteit kan daarna eenvoudig worden bewaakt en indien noodzakelijk kan maatregel worden bijgesteld.

Uniek is dat de maatregelen automatisch aan het betreffende document binnen Cross Approach worden toegevoegd, waardoor deze informatie direct zichtbaar is voor de verantwoordelijke en voor iedereen die een nieuwe risicoanalyse uitvoert.

Nu beschikbaar: Cross Approach 9.0

Nu beschikbaar: Cross Approach 9.0

01-02-2022

Nieuwe feature: Pincode voor snelle anonieme inlog

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat medewerkers gemakkelijk met een beveiligde link en een pincode toegang krijgen tot hun informatie, taken, dashboards etc. Extra tip: van de inloglink kan ook een QR-code worden gemaakt, waardoor met mobiele apparaten de code kan worden gescand en kan worden ingelogd met de ingestelde pincode.

Nieuwe feature: notificatie aflopende documenten

In Cross Approach® versie 9.0 is het mogelijk geworden om een notificatie in te stellen bij documenten met een einddatum. Deze notificatie kan vanaf een dag voor de afloopdatum tot en met een kwartaal voor het aflopen worden ingesteld.

Wanneer er bijvoorbeeld is gekozen voor een notificatie een maand voor het aflopen van het betreffende document dan wordt er een maand voor de einddatum van het document een email gestuurd naar de schrijver(s) van het handboek waar het document onderdeel van is.

Overige aanpassingen en aanvullingen:

Aanpassing documentnaam bij export (print) vanuit Cross Approach. Handboeken en losse documenten krijgen duidelijke bestandsnamen mee. Bestandsnaam is nu gelijk aan de naam van het Handboek of het Document + datum en tijd.

In Takenplanning zijn alle taakregels nu aanklikbaar om de details van het brondocument in te zien waar de taak staat beschreven/ingesteld

In Takenplanning is een ‘hover over tooltip’ toegevoegd die Documentcode en Documentnaam van het brondocument laat zien waar de taak staat beschreven/ingesteld. Laat de cursor op de taak staan en dan verschijnt er een tekstveld

In Takenplanning is een filter op Handboek toegevoegd. Bekijk nu niet alleen per Functie welke taken er klaar staan, maar ook per handboek.

In Functies & Personen is ook een filter op handboek toegevoegd. Selecteer de TVB-regels bij een bepaalde functionaris en stel het filter in op een specifiek handboek om alleen die TVB-regels te laten zien.

Voor Beheerders is het nu mogelijk om een Handboek in zijn geheel te verwijderen. Open via [Beheer] een handboek en klik op de knop verwijderen. Vervolgens komt er een pop-up waar een bevestigingswoord moet worden ingegeven. Daarna kan het Handboek inclusief inhoud worden verwijderd.

Nu beschikbaar Cross Approach 8.0: Controlepunten


Download Blog (PDF)

Cross Approach® 8.0 beschikbaar: Controlepunten

30-08-2021

Vanaf nu is het maken van (lijsten met) controlepunten beschikbaar in Cross Approach®. Maak eenvoudig een lijstje met punten die door een collega afgevinkt kunnen worden. Bij elk document binnen Cross Approach is het mogelijk om één of meerdere controlepunten toe te voegen.

Al reeds controlepunten (checklijsten) uitgewerkt? Met de handige import tool kunnen volledige lijsten met controlepunten worden geïmporteerd in Cross Approach. Vanaf dat moment kunnen de controlepunten gemakkelijk online worden bijgewerkt of aangevuld.

Een typefout gemaakt of toch nog even de antwoordmogelijkheid veranderen? Selecteer het controlepunt en maak direct online een wijziging. Pas ook simpel de volgorde aan door het controlepunt te slepen naar de gewenste positie.

Wanneer u klaar bent met het maken van de controlepunten, kunnen de lezers van de documenten zelf kiezen of zij de controlepuntenlijst (digitaal) invullen in Word of PDF. Ook als schrijver van het document en van de controlepunten kunt u uiteraard een export maken en deze verstrekken aan collega’s.