Met RI&E vragenlijsten kans op vergeten risico’s

De belangrijkste voorwaarde voor een veilige werkomgeving is dat men inzicht heeft in alle arbeidsrisico’s van de werkprocessen. De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is bedoeld om deze risico’s gestructureerd vast te leggen en op te volgen. Om een beter overzicht te krijgen van de arbeidsrisico’s is het verstandig om deze in te delen volgens een gestandaardiseerd schema van Arbothema’s.

De RI&E is wettelijk verplicht en elke werkgever dient deze gegevens onmiddellijk beschikbaar te hebben in geval van een ernstig arbeidsongeval en bij een controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het is verstandig om alle externe- en interne eisen, voorwaarden en afspraken omtrent Arbo en veiligheid schriftelijk vast te leggen en te bepalen hoe de interne risicobeheersing en -opvolging dient plaatst te vinden.
Om aan te tonen dat een organisatie voldoet aan wettelijke vereisten, dient periodiek een toetsing door een bevoegde externe deskundige plaats te vinden (Arbokerndeskundige). Deze legt zijn bevindingen vast in een verslag en doet aanbevelingen ter verbetering.

In de praktijk wordt voor de RI&E veelal gebruik gemaakt van standaard vragenlijsten. Echter, in de afgelopen jaren is uit controles door de Nederlandse Arbeidsinspectie duidelijk naar voren gekomen dat veel (getoetste) RI&E’s géén compleet inzicht geven van alle arbeidsrisico’s. Reden dat vanaf 1-7-2022 het verplicht is om betrokken medewerkers aantoonbaar bij de RI&E te betrekken, enerzijds om hun risico beleving in de RI&E op te nemen, en anderzijds om hun ervaring te gebruiken voor effectieve risico beperkende maatregelen.

Om hieraan invulling te geven hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld, namelijk:

RIEvision

RIEvision is onze visie op een volledig efficiënte risico inventarisatie in aanvulling op een gestructuurde Arbozorg. Het is daarnaast ook de beste RI&E Software om wél volledig aantoonbaar te voldoen aan de toetsingseisen van juli 2022. Verlies nooit een risico uit het oog

Met RIEvision beschikt de preventiemedewerker over een “Toolbox” waarin alle Arbotaken en -verantwoordelijkheden duidelijk zijn uitgewerkt in een online Arbomanagement systeem, met duidelijke taken en verantwoordelijkheden en (periodieke) actiepunten. De actiepunten worden middels een dashboard inzichtelijk gemaakt en periodiek middels een e-mail bij de verantwoordelijke functionarissen onder de aandacht gebracht.
Op deze manier worden er geen taken vergeten en is er altijd sprake van een actueel overzicht, dat er voor zorgt dat risico’s niet uit het oog worden verloren.

De structuur van het Arbomanagement systeem vormt tevens een “kapstok” voor andere bestaande (Arbo)documenten die al in de organisatie aanwezig zijn, en maakt een centraal inzicht mogelijk voor alle betrokken.
De Arboinformatie is voor elke betrokkene eenvoudig online toegankelijk.

Benieuwd wat RIEvision voor jou kan betekenen? Plan dan een vrijblijvende call in voor een gratis RI&E Strategiegesprek.

Meer om te lezen:

Synanta Nieuwsbrief

Pagina

© 2022 Synanta. All rights reserved.

Aangesloten bij

Arbodeskundige, weet jij zeker dat jouw RI&E proces op orde is?

Kom erachter met onze Gratis RI&E risico evaluatie en weet zeker dat jouw processen 100% op orde zijn!

Pagina